Zistite Svoj Počet Anjela

Čo je to Viera v Boha?

čo je viera

Už ste niekedy premýšľali o veciach, ktoré robíme každý deň a ktoré si vyžadujú vieru? Jazdiť v autobuse, jesť v reštaurácii, prechádzať cez ulicu, sadiť semienko ... to všetko si vyžaduje určitú mieru viery. Čo je to však viera? Ako sa definujete?

Kráľovská akadémia nám dáva niekoľko definícií viery. Napríklad hovorí o viere ako o súbore viery, ktoré môže mať niekto alebo skupina ľudí. Ďalšia z definícií ponúka rozhovory o dôvere alebo dobrej koncepcii, ktorú môžeme mať o osobe alebo situácii. Keď definuje pojem viery v kresťanstve, hovorí nám, že je to cnosť spojená s teológiou, ktorá spočíva v potvrdení Božieho zjavenia.

Biblia tiež definuje vieru a pomáha nám pochopiť, na čo slúži. Nasledujúce verše vám pomôžu získať viac jasnosti v koncepcii viery a povzbudia vás pri vašej ceste s Bohom.Ako je v Biblii definovaná viera v Boha?

1. Viera je istota, že dostaneme niečo, čo ešte nemáme.

Ako kresťania je naša viera založená na istote, že Boh (objekt našej viery) urobí to, čo očakávame, svojím spôsobom a vo svojej dobe. Nepýtame sa náhodne ako rozmaznané alebo rozmaznané deti, pýtame sa podľa ich vôle a svoje žiadosti zakladáme na tom, čo sa páči nášmu Bohu.2. Vierou sa páčime Bohu, veríme, že je to pravda a že môžeme dôverovať v jeho zasľúbenia.Keď hovoríme, že máme vieru v Boha, potvrdzujeme, že je skutočný v našom živote a že je ten, kto môže splniť naše najhlbšie žiadosti a sny. Toto potvrdenie poteší a poteší srdce nášho Boha. Táto viera v neho potvrdzuje, že vieme, že má všetku moc, aby nám dal to, po čom dnes túžime, a tiež aby nám dal večný život.

3. Naša viera je odpoveďou na skutočného Boha, ktorý sa nám zjavuje rôznymi spôsobmi, pretože túži po tom, aby sme ho poznali

Podľa jeho slova nás Boh utvrdzuje v tom, že niet iného Boha. Ale neostáva v slovách, ide ďalej a zjavuje sa nám. Ak sme pozorní a dáme mu príležitosť, môžeme zakúsiť jeho dotyk v našich srdciach a silu, ktorú nám dáva, aby sme žili život, ktorý ukazuje, že je Pánom nášho srdca.Ako sa získava viera v Boha?

1. Viera je dar od Boha

Boh vložil vieru do srdca človeka a človek rozhodne, kam túto vieru vloží. Keď vkladáme svoju vieru v Ježiša, rozhodli sme sa veriť, že jeho príchod na zem, jeho zázraky a jeho obeta na kríži boli realitou a otvorili nám dvere k prijatiu spásy a večného života.2. Boh nám všetkým dal určitú mieru viery

Za milosť, ktorá mi bola poskytnutá, hovorím vám všetkým: Nech nikto nemá vyššiu sebakoncepciu, ako by mal mať, ale radšej na seba myslite s mierou podľa miery viery, ktorú mu dal Boh. .
(Rimanom 12: 3)

5. september sign

Mať vieru si vyžaduje pokoru, vidieť seba samého takého, aký sme, ľudskí a koneční. Boh nám dáva mieru viery, podľa ktorej spoznáme svoju potrebu pre neho. Túto vieru môžeme zvyšovať do tej miery, do akej jej umožňujeme pracovať v našich srdciach a viac nás transformovať na svoj obraz.3. Viera začína konať v okamihu, keď prijmeme našu spásu, a rozširuje sa do všetkých oblastí nášho životaNaša viera sa začína v hĺbke našich sŕdc a my začíname hovoriť, aby sme sa delili o to, čo Boh v nás urobil. Potom, ako rastieme v našom chodení s Ježišom, viera sa prejavuje našimi činmi, slovami a rozhodnutiami.4. Keď sa rozhodneme uveriť, že Božie zasľúbenia sú pravdivé a budú sa plniť

Všetky zasľúbenia, ktoré Boh dal, sú v Kristovi áno. Takže skrze Krista odpovedáme amen na Božiu slávu.
(2 Kor 1,20)

Sľuby Božie sa splnili v Ježišovi. Ježišova služba na zemi bola službou moci, uzdravenia a spásy. Môžeme s dôverou dôverovať tomu, že Boh stále plní svoje sľuby, stále chce uzdravovať, odpúšťať a zachraňovať. Môžeme sa modliť v mene Ježiša a bez akýchkoľvek pochybností povedať amen (nech sa páči), pretože Boh zostáva verný, stále je ním sám.

Aký význam má viera v Boha?

1. Vierou dostávame odpustenie a spásu

Boh nás tak miloval, že poslal svojho vlastného syna Ježiša, aby za nás zomrel. Vložením viery v Ježiša a vierou v neho dostávame odpustenie za naše hriechy a prichádzame k večnému životu.2. Ježiša do svojich sŕdc prijímame vierou

Žiadam ťa, skrze Ducha a s mocou, ktorá pochádza z tvojho slávneho bohatstva, aby ťa posilnil v hĺbke svojho bytia, aby vierou prebýval v tvojich srdciach.
(Efezanom 3: 16–17)

Vierou sme sa rozhodli otvoriť svoje srdcia pre Ježiša. Jeho Duch prichádza prebývať v nás a vo všetkom nás posilňuje.

3. Svojou vierou premáhame svet a naše telesné tendencie

Vďaka viere v Ježiša sme boli schopní prekonať pokušenia a sklon k hriechu. Dáva nám silu hľadať viac sa páčiť Bohu ako súhlasiť so všetkými našimi túžbami.4. Viera je súčasťou kresťanského brnenia; pomáha nám odmietnuť pochybnosti, stáť pevne v pokušení a verný Ježišovi

Okrem toho všetkého si vezmi štít viery, pomocou ktorého uhasíš všetky horiace šípy toho zlého.
(Efezanom 6:16)

23. októbra zverokruh

Boh nás nenecháva bojovať osamote, poskytuje nám brnenie, ktoré musíme prekonať v našom duchovnom zápase. Štít, o ktorom hovorí tento verš, bol veľký štít, ktorý používali rímski vojaci na postup. Keď sa pokúsime pokročiť v našej ceste s Ježišom, môžu sa na niekoľkých frontoch vyskytnúť pochybnosti a útoky, ale ak sa pevne držíte štítu viery a naučíte sa ho používať, budete schopní tieto útoky toho zlého potlačiť. .

Dozviete sa, čo to je a ako nosiť Božie brnenie.

5. Viera nám otvára dvere prežívania zázrakov

-Čo chceš, aby som pre teba urobil? Spýtal sa.

Rabín, chcem to vidieť, odpovedal slepec.

Môžeš ísť, povedal Ježiš. Tvoja viera ťa uzdravila.

Hneď získal zrak a po ceste začal nasledovať Ježiša.

(Marek 10:52)

Viera nám dáva istotu, že Boh môže urobiť aj to, čo sa zdá nemožné; otvorte dvere Bohu do práce, pretože keď sa pýtame, nemáme žiadne výhrady. Vierou ho prosíme a oslovujeme, aby zasiahol vo všetkých oblastiach nášho života.

6. Viera v Boha nás robí odlišnými, transformuje nás. Staré je za nami a my máme možnosť nového začiatku

Vďaka našej viere sme nové stvorenia, staré zostalo pozadu a máme nový začiatok. Môžeme sa tešiť s pokojom toho, kto vie, že je v najlepších rukách.Pamätajte, že ak chcete mať vieru v Boha, musíte ho poznať a rozvíjať s ním priateľstvo. Trávte čas s Bohom, snažte sa zvýšiť svoju vieru. Nebudeš ľutovať.

Zdieľajte So Svojimi Priateľmi: