Zistite Svoj Počet Anjela

Sedem smrteľných hriechov v Biblii

Sedem smrteľných hriechov v Biblii

Smrteľné hriechy sú podľa učenia katolíckej viery sedem prirodzených sklonov človeka, ktoré ho môžu viesť k pádu do ďalších hriechov. V šiestom storočí pápež Gregor urobil prvý zoznam siedmich hriechov zložených z pýchy, závisti, chamtivosti, hnevu, chtíče, obžerstva a lenivosti.

Pojem kapitál sa nevzťahuje na závažnosť týchto hriechov, ale na skutočnosť, že nás mnohokrát vedú k spáchaniu iných. Biblia neuvádza zoznam veľkých hriechov, hoci o týchto siedmich hovorí a povzbudzuje nás, aby sme ich prekonali. Pozrime sa na stručnú definíciu každého z nich.

  • Pýcha alebo arogancia : neprimeraná úcta a láska k sebe samému. Nekontrolované oceňovanie vlastnej hodnoty, intenzívne hľadanie pozornosti a cti.
  • Závisť, žiarlivosť : neusporiadaná túžba vlastniť to, čo majú ostatní. Veľký smútok alebo zármutok pre dobro druhých a radosť zoči-voči ich neúspechom.
  • Chamtivosť : nadmerná túžba získať hmotné statky a bohatstvo, ochotná použiť v prípade potreby nezákonné prostriedky na ich získanie.
  • Hnev : pocit veľkého hnevu, ktorý nás vedie k tomu, aby sme sa správali kruto a násilne. Príčina môže byť skutočná alebo zrejmá, ale pocit je taký silný, že často zamlčí dôvod a zabráni diferenciácii.
  • Žiadosť : nespútaná túžba po telesných pôžitkoch, ktorá vedie k sexuálnej nemorálnosti. Snaží sa uspokojiť sexuálnu túžbu impulzívnym a neusporiadaným spôsobom.
  • Gula : obžerstvo, nekontrolovaná chuť do jedla a pitia. Nerozumie ekonomickým limitom alebo škodám, ktoré môže spôsobiť na zdraví alebo medziľudských vzťahoch.
  • Lenivosť : nevyvážený koníček v pokoji a vo voľnom čase. Zanedbáva svoje povinnosti k Bohu, k sebe a k spoločnosti.

Čo o nich hovorí Biblia a ako ich poraziť

1. PýchaBiblia jasne hovorí, že Boh nemá rád pýchu, a varuje nás, že jej ovocím je skaza. Po pýche nasleduje zničenie; k arogancii, neúspechu (Príslovia 16:18). Ničí priateľstvá, rodiny a ničí našu závislosť na Bohu.

Náš postoj by mal byť založený na pokore a vďačnosti voči okoliu. Rimanom 12: 3 nás nabáda: Nech nikto nemá vyššiu sebakoncepciu, ako by mal, ale radšej na seba myslieť striedmo.2. decembra znamenie zverokruhu

Pán je povýšený, ale berie ohľad na pokorných a zďaleka vyzerá na pyšných.
(Žalm 138: 6)

Najväčší príklad pokory sa nachádza v Ježišovi a musí byť naším vzorom vo všetkom. Ježiš bol ochotný pokoriť sa za lásku k nám a zomrieť na kríži, aby nám dal spásu. Musíme nechať, aby nás jeho láska transformovala a pretiekla našimi životmi tak, aby dostal všetku slávu.Váš postoj by mal byť podobný postoju Krista Ježiša, ktorý, pretože je od prírody Boh, nepovažoval rovnosť s Bohom za niečo, čoho by sa mohol držať. Naopak, dobrovoľne sa sklonil, vzal si povahu sluhu a stal sa podobným ľudským. A keď sa prejavil ako človek, pokoril sa a stal sa poslušným smrti a smrti na kríži!
(Filipanom 2: 5–8)2. Závisť, žiarlivosť

Závisť prináša rozbroje a nezhody. Lebo tam, kde existujú žiarlivosť a rivalita, je tu tiež zmätok a všetky druhy zlých skutkov (Jakub 3:16). Mnohokrát nás pokúša závisť, keď vidíme ostatných uspieť alebo byť uznaní a cítiť sa ignorovaní. Tam začína sadiť semienko závisti a žiarlivosti. Musíme byť v Pánovi ostražití a pevní, aby sme sa nepoddali alebo nespadli do jeho pasce.Náš postoj sa zmení, keď sme naplnení Duchom Svätým. Učíme sa baviť sa úspechmi iných. V Rimanom 12:15 sa píše: Radujte sa z tých, ktorí sú šťastní; smútiť s tými, ktorí smútia. Tam je kľúč. Najprv sa naučte byť šťastní a spokojní so všetkým, čo nám Boh dal. Potom požiadajte Boha, aby premenil naše srdce, aby sme mohli pociťovať skutočnú radosť z videnia úspechov druhých.Inokedy sme boli tiež blázni a neposlušní. Blúdili sme a boli sme otrokmi všetkých druhov vášní a rozkoší. Žili sme v zlobe a závisti. Boli sme odporní a nenávideli sme sa. Ale keď sa prejavila dobrota a láska k Bohu, nášmu Spasiteľovi, zachránil nás nie vlastnými skutkami spravodlivosti, ale jeho milosrdenstvom.
(Títus 3: 3–5)3. Chamtivosť

Boh nám poskytuje všetko, čo potrebujeme, musíme byť spokojní s jeho opatrovaním. Chamtivosť rastie, keď vytiahneme Boha z trónu nášho srdca a umiestnime nespokojnosť a túžbu mať viac. Matúš 6:24 hovorí: Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, pretože on pohŕda jedným a bude milovať druhého, alebo bude milovať jedného a pohŕda druhým. Nemôžete slúžiť Bohu aj bohatstvu súčasne. Aby sme sa zbavili chamtivosti, musíme sa rozhodnúť, kto bude vlastníkom nášho srdca.

Prekonali sme chamtivosť s vďačnosťou za Božie opatrovanie. Osloboďte sa od lásky k peniazom a uspokojte sa s tým, čo máte, pretože Boh povedal: Nikdy ťa neopustím; Nikdy ťa neopustím (Hebrejom 13: 5). Musíme dôverovať, že Božie ustanovenie je a vždy bude stačiť, byť spokojní a vďační.

Takže ak máme oblečenie a jedlo, uspokojme sa s tým. Tí, ktorí sa chcú obohatiť, upadnú do pokušenia a stanú sa otrokmi svojich mnohých túžob. Tieto hlúpe a škodlivé túžby uvrhujú ľudí do záhuby a záhuby. Pretože láska k peniazom je koreňom všetkých druhov zla. Túžili po ňom a niektorí sa odklonili od viery a spôsobili veľa problémov.
(1. Timotejovi 6: 8–10)4. HnevBiblia nám nezakazuje hnevať sa. Hnev je dobrá emócia za okolností, ako je nespravodlivosť, týranie alebo útlak, ktoré nás nabádajú, aby sme prispeli k zabráneniu pokračovania tejto situácie.

To, čo Biblia zakazuje, je nechať hnev zmeniť sa na hnev ničivý a iracionálny. V Efezanom 4: 26–27 čítame: Ak sa nahnevajú, nehrešte. Nedovoľte, aby hnev pretrval až do západu slnka, ani nedávajte priestor diablovi. Vidíme, že existuje úroveň hnevu, hnevu, ktorá je hriešna, a nemali by sme dovoliť, aby v nás dominovala, pretože to otvára dvere diablovmu vplyvu.

18. januára znamenie zverokruhu

Moji drahí bratia, majte na pamäti toto: Každý by mal byť pripravený počúvať a mal by byť pomalý na rozprávanie a naštvanie; lebo ľudský hnev neprodukuje spravodlivý život, aký Boh chce (Jakub 1: 19-20).

Keď hnev prevezme kontrolu, stratíme z dohľadu Božiu prítomnosť a zabudneme, že mu môžeme dôverovať. Chceme vziať spravodlivosť do svojich rúk a dosiahnuť, aby druhá osoba platila a mala splatnosť. Ale nemalo by to tak byť. Vždy musíme dôverovať v Božiu spravodlivosť a robiť to, čo je v jeho očiach dobré a príjemné.

Nerozmýšľajte, bratia moji, ale nechajte trest v rukách Božích, pretože je napísané: Môj je pomsta; Zaplatím, hovorí Pán. Ak je váš nepriateľ hladný, nakŕmte ho; Ak má smäd, dajte mu napiť. Ak budete konať takto, budete sa za svoje správanie hanbiť. Nenechajte sa premôcť zlom; Naopak, dobrom premáha zlo.
(Rimanom 12: 19–21)

5. Žiadosť

Keď Ježiš vstúpi do našich sŕdc, transformuje spôsob, akým vidíme všetko, vrátane nášho tela. Uvedomujeme si, že naše telo patrí Bohu, pretože nás stvoril. Jeho zámerom pre nás je oslavovať ho vo všetkých našich činoch, slovách a myšlienkach.Všetky oblasti nášho života musia ukazovať, že Ježiš je náš Pán. Musíme mu podrobiť sexuálnu oblasť. Keď sme z Boha, správame sa k svojmu telu i k ostatným s úctou, nenecháme sa ovládať nesprávnymi myšlienkami, ktoré neoslavujú Boha. Odmietame, čo sa Bohu nepáči, a necháme sa viesť Duchom Svätým a učíme nás, aby sme si vážili a rešpektovali svoje telo a svoje okolie.

Utekajte pred sexuálnou nemorálnosťou. Všetky ostatné hriechy, ktorých sa človek dopustí, sú mimo jeho tela; ale ten, kto sa dopúšťa sexuálnych nemravností, hreší proti vlastnému telu. Neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás a ktorého ste dostali od Boha? Nie ste vlastníkmi; Boli kúpené za cenu. Preto si ctite svoje telo pred Bohom.
(1. Korinťanom 6: 18–20)

6. Gula

Toto je ďalší hriech, ktorý poškodzuje naše telo. Niektorí si myslia, že aby preukázali svoju hodnotu, mali by sa hojne stravovať v exkluzívnych reštauráciách a piť drahé nápoje. Iní sa snažia uspokojiť svoje emočné potreby alebo napraviť škody, ktoré svojim blízkym spôsobili jedlom a alkoholickými nápojmi. Nič z toho sa Bohu nepáči.

Syn môj, dávaj pozor a buď múdry; udržujte svoje srdce na správnej ceste. Nepripájajte sa k tým, ktorí pijú veľa vína, ani k tým, ktorí sa nasýtia mäsom, pretože opilci a žravci kvôli svojej ľahostajnosti končia otrhaní a v chudobe.
(Príslovia 23: 19–21)

anjel číslo 535

Obžerstvo ovplyvňuje naše zdravie, naše financie a vzťah s ostatnými. Oddeľuje nás od blízkych, pretože sa zameriavame na jedlo alebo pitie namiesto toho, aby sme sa snažili vyriešiť svoje konflikty a problémy dialógom alebo prosbou o múdrosť od Boha. Ak sa naplníme Bohom a vidíme svoje problémy alebo svoj vzhľad tak, ako ich on vidí, uchýlime sa k nemu a nie k jedlu a pitiu.Žijme slušne, ako vo svetle dňa, nie v orgiách a opitosti, ani v sexuálnej nemorálnosti a zhýralosti, ani v rozbrojoch a závisti. Radšej sa oblečte do Pána Ježiša Krista a nestarajte sa o uspokojenie túžob hriešnej podstaty.

(Rimanom 13: 13–14)

7. Lenivosť

Lenivý človek sa fyzicky a emocionálne vzďaľuje od ostatných, pretože chce iba svoj vlastný odpočinok a pohodu. Príslovia 6: 9–11 to opisujú takto: Lenivý, dokedy ešte budeš ležať na mieste? Keď sa zobudíš zo spánku? Krátky spánok, krátke zdriemnutie, malý odpočinok, prekrížené ruky ... a chudoba vás napadne ako zbojníka a nedostatok ozbrojeného muža!

Boh nám dal všetky schopnosti, dary, ktoré musíme použiť na prácu, udržanie seba a svojich rodín a prispievanie do spoločnosti. Boh vkladá želania do našich sŕdc a dáva nám nástroje na ich splnenie. Musíme byť usilovní v objavovaní a využívaní tých schopností, ktoré nám dal. Je to spôsob, ako prejaviť vďaku a uznanie Bohu za jeho plán v nás.

Nikdy neprestaňte byť usilovní; radšej slúžiť Pánovi s horlivosťou, ktorú dáva Duch.
(Rimanom 12:11)

Víťazstvo nad hriechom

Hriech nás oddeľuje od Boha a bráni tomu, aby sa v nás naplnili jeho zámery. Všetci bojujeme. Či už s jedným z týchto siedmich hriechov alebo s inými hriechmi, často bojujeme proti svojej hriešnej povahe. Ale Boh nám dal nástroje na prekonanie hriechu. K Bohu môžeme pristupovať v modlitbe, so skromným prístupom a pokáním. Boh nikdy neodmieta srdce, ktoré uznáva, že zlyhalo. Žalm 51:17 hovorí, že ty, Bože, neopovrhuj zlomeným a kajúcim srdcom.A tak to je. Keď pred neho prichádzame s pokorou, Boh nás prijíma, odpúšťa nám a obnovuje nás. Napĺňa nás svojím Duchom Svätým a pomáha nám žiť vo svätosti preukazujúcej jeho lásku, odrážajúc víťazstvo nad našimi hriechmi a radosť z toho, že sa ním necháme viesť.

Tí, ktorí patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali hriešnu podstatu s jej vášňami a túžbami. Ak nám Duch dáva život, choďme vedení Duchom.
(Galaťanom 5: 24–25)

Zdieľajte So Svojimi Priateľmi: