Zistite Svoj Počet Anjela

14 biblických veršov o rodine

14-biblické-verše-o-rodine

Hovorí sa, že rodina je základom spoločnosti a je na tom pravda. Spoločnosť zložená z rodín bez hodnôt a bez lásky bude chorou spoločnosťou bez pevných základov. Zdravé rodiny, v ktorých sa ich členovia navzájom milujú, rešpektujú a starajú sa o seba, prispejú k rastu a stabilite tam, kde žijú.

Rodina je pre Boha veľmi dôležitá, v skutočnosti táto myšlienka prišla od neho. Boh nás mohol stvoriť, aby sme žili izolovane, bez toho, aby sme sa navzájom potrebovali. Ale nebolo to tak. Potrebujeme sa navzájom nielen pre pokračovanie ľudskej rasy, ale aj aby sme podporili, vybudovali a požehnali miesto, kam nás Boh umiestnil.

Pozrime sa na niektoré biblické verše, ktoré hovoria o rodine a o tom, ako by sme mali mať v rodinnom prostredí vzťah.1. Pôvod rodiny

A Boh stvoril človeka na jeho obraz; Stvoril ho na Boží obraz. Muž a žena ich stvorili a požehnali ich týmito slovami: Ploďte sa a množte sa; naplňte zem a podrobte ju; dominujú rybám mora a vtákom nebies a všetkým plazom, ktorí sa plazia po zemi.
(1. Mojžišova 1: 27–28)Boh stvoril muža a ženu a požehnal ich tým, že im dal poslanie zložené z dvoch častí. Najskôr sa množte, buďte plodní a naplňte zem deťmi. Vidíme, že bez sexuálnej jednoty muža a ženy by neexistovala kontinuita. Druhou časťou misie bolo podrobiť pôdu, starať sa o ňu, obrábať ju a dominovať zvieratám.Ľudské bytosti boli stvorené na Boží obraz a máme ním určený účel. Sme povolaní prispievať na mieste, kde sme. Nielen to, že na rozdiel od zvierat, ľudia majú telo, dušu a ducha, čo nám dáva schopnosť mať vzťah priateľstva s Bohom, zdroja lásky a múdrosti.2. Jednota v manželstve

Každé nové manželstvo musí dať prednosť svojmu zväzku a žiť podľa Božích príkazov. Aj keď stále patríme do rodiny, v ktorej sme vyrastali, po uzavretí manželstva sme sa spojili s manželom a vytvorili sme novú rodinu. Budeme sa spoločne rozhodovať pred Bohom a hľadať jeho vôľu pre našu budúcnosť a spoločné dobro.3. Duchovný život rodiny

Zaznamenaj si do svojho srdca tieto slová, ktoré ti dnes posielam. Neustále ich stimulujte svojim deťom. Povedzte im o nich, keď ste doma a keď ste na ceste, keď si ľahnete a keď vstanete.
(5. Mojžišova 6: 6–7)

Rodičia musia naplniť svoje srdcia a mysle Božím slovom a potom ho učiť svoje deti. Váš láskavý a neustály príklad života v súlade s Božími príkazmi vás inšpiruje a požehná. Rodina, ktorá miluje Boha, sa prirodzene delí o to, čo Boh robí v jeho každodennom živote, a o to, ako zasahuje do každodenných problémov.4. Spoločne chváľte Boha

Pocta Pánovi, rodiny národov, vzdaj Pánovi slávu a moc; vzdaj Pánovi slávu, ktorá zodpovedá jeho menu; obdarujte ho pred sebou, klaňajte sa Pánovi v jeho nádhernej svätyni.
(1. Paralipomenon 16: 28–29)V rodinách, ktoré spoločne uctievajú Boha, existuje zvláštne puto. Je to veľká radosť, že môžeme ísť spolu do chrámu, aby sme vzdali slávu Bohu za všetky požehnania, ktoré nám denne dáva.

čo znamená 616

Rodinu, ktorú spájajú nielen pokrvné väzby, ale aj duchovná oblasť, si užije hlbší a skutočnejší vzťah. Jeho členovia budú zjednotení v duchu, keď dostanú požehnanie, ktoré Boh udeľuje všetkým, ktorí mu slúžia.

5. Požehnanie detíDeti, ktoré nám Boh dáva, sú súčasťou požehnania, ktoré nám dáva. Nemali by sme ich vnímať ako ekonomickú záťaž alebo nátlak na nás. Prave naopak! Musíme ich milovať a vzdelávať, učiť ich byť dobrými občanmi a zdieľať s nimi všetko dobré, čo nám Boh dal.6. Inštruujte deti dobre

Dieťaťu dáva správne pokyny a ani v starobe ho neopustí.
(Príslovia 22: 6)

Rodičia by mali svoje deti učiť hodnotám, ako sa majú správať ku každému prijateľným a úctivým spôsobom. Rodičia sú tiež zodpovední za to, aby svoje deti poučovali o pravde evanjelia, učili ich, čo to znamená milovať a nasledovať Ježiša. Dobrý duchovný základ im pomôže čeliť výzvam, ktoré pre nich predstavuje život.

Všetko, čo sa deti naučia počas detstva, ich bude formovať do konca života. Buďme zodpovednými rodičmi, ktorí milujú svoje deti a poučujú ich o Pánovej ceste.

7. Poslušnosť voči rodičom

Môj synu, poslúchaj prikázania svojho otca a neopúšťaj učenie svojej matky.
(Príslovia 6:20)

Deti musia poslúchať svojich rodičov. Týka sa to otcov a matiek, ktorí učia svoje deti Božím prikázaniam. Rodičia, ktorí milujú Boha, nebudú mať na svoje deti nezmyselné požiadavky. Keď deti rastú a študujú sami na sebe Božie slovo, začínajú spoznávať múdrosť, ktorá stojí za príkazmi ich rodičov, a požehnanie, ktoré im plynie, keď žijeme život poslušnosti pred Bohom.

Zistite viac o tom, ako Biblia hovorí, že by sme mali správať sa k ostatným .

8. Požehnaj ďalšie generácie

Rodina by si mala vážiť príspevok všetkých svojich členov. Silná rodina si váži, že všetci jej členovia sú deti, vnuci, starí rodičia, bratranci alebo strýkovia. Spoločne oslavujú svoje úspechy, starajú sa o seba, povzbudzujú sa a pomáhajú si v čase choroby alebo núdze.Starí rodičia sú radi, že ich deti vychovávajú a vzdelávajú svoje vnúčatá s rovnakou láskou a odhodlaním, ako to robili oni. Deti sa tiež časom naučia oceňovať úsilie a obetu, ktoré ich rodičia vynaložili na to, aby ich vychovali v prostredí plnom lásky a stability.

9. Bojujte za jednotu

A ak je rodina rozdelená sama proti sebe, nemôže obstáť. (Marek 3:25)

Je veľmi smutné vidieť rodiny, ktoré sa rozprávajú iba preto, aby bojovali, alebo dokonca ani nerozprávajú. Musíme aktívne pracovať v rodinnej jednotke, tráviť spoločný čas nielen doma, ale chodiť na prechádzky, športovať alebo si spoločne užívať relaxačné chvíle. Rodina musí mať spoločné ciele a sny a sláviť, keď sa ich dosiahne. Oslavujeme Boha, keď sa usilujeme udržiavať v našej rodine pokoj a harmóniu.

315 anjelské číslo

10. Starostlivosť a starostlivosť o naše

Ten, kto sa nestará o svoje vlastné a zvlášť o tie, ktoré má vo svojom dome, poprel vieru a je horší ako neveriaci.
(1. Timotejovi 5: 8)

V rámci rodiny sa musíme starať a starať sa o svoje. Musíme si dávať pozor na potreby našich členov rodiny a pomáhať im v rozsahu, ktorý je v našom dosahu. Nemali by sme zatvárať svoje srdcia pred nimi a ich skutočnými potrebami.

Základom našej viery je bezpodmienečná a obetavá láska, tá láska, ktorú pre nás Boh mal, keď poslal svojho Syna Ježiša, aby zomrel namiesto nás. Náš každodenný deň by mal odrážať rast v tejto oblasti a prejavovať takúto lásku k ostatným, najmä k našim príbuzným.

11. Konaj múdro

Múdry syn prinesie rodičom radosť do srdca. Nebude s nimi vstupovať do zbytočných konfliktov, ctiť si ich a žehnať im svojimi slovami a činmi. Bude sa držať Boha, zdroja múdrosti, a bude robiť rozhodnutia, ktoré ho potešia a požehnajú jeho rodičov.Pošetilý syn odloží učenie svojich rodičov a spôsobí im smútok a bolesť, najmä matku. Blázon je ten, kto odmieta múdrosť, ktorá pochádza od Boha a žije vo vzbure proti nemu a proti jeho rodičom.

12. Odošlite dobrú cestu

Počúvajte, deti, oprava otca; disponovať získavaním spravodajských informácií. Dávam vám dobré učenie, takže neopúšťajte moje pokyny.
(Príslovia 4: 1–2)

Rodičia by si mali dať čas na rozhovor so svojimi deťmi, mali by ich naučiť robiť dobré rozhodnutia a ísť správnou cestou. Niekedy očakávame, že sa deti budú správať určitým spôsobom, ale nesedíme si a nevysvetľujeme im, čo od nich očakávame a prečo by mali poslúchať.

Deti musia naopak počúvať, keď ich rodičia opravia, a naučiť sa robiť rozhodnutia, ktoré im pomôžu rásť ako ľudia. Po rokoch budú spomínať na rady svojich rodičov a budú vďační.

13. Strach z Pána prináša požehnanie

Blahoslavení všetci, ktorí sa boja Pána, tí, ktorí idú svojou cestou. Čo vyhráš rukami, to zješ; Budete sa tešiť z blaženosti a prosperity. U vás doma bude vaša žena ako vinič plný hrozna; Vaše deti budú okolo vášho stola ako olivové stonky. To sú požehnania tých, ktorí sa boja Pána.
(Žalm 128: 1–4)

Báť sa Pána znamená dať mu úctu a úctu, ktorú si zaslúži. Boh si váži a odmeňuje to, že uznávame jeho panstvo nad nami a že žijeme v jeho vôli.

Pre tých, ktorí sa boja Boha a poslúchajú jeho príkazy, existujú určité požehnania. Napríklad plat za vašu prácu vám zaplatí a budete sa tešiť z pohody. Existuje tiež prísľub potomstva, radosti a hojnosti. Jedným z najcennejších aktív človeka je jeho rodina a rodina, ktorá žije v láske a harmónii, nemá porovnanie.

14. Predovšetkým láskaRodina bez lásky neprekoná výzvy, ktoré život prinesie. Členovia rodiny musia byť ochotní požiadať o odpustenie a odpustenie, veriť v dobrotu a lásku druhých a zbaviť sa tých malých mánií alebo zvláštností druhých, ktoré nás niekedy premôžu.

Jedinou dokonalou láskou je Božia. Napĺňame ním naše životy tým, že nechávame jeho lásku prúdiť cez nás a žehnáme celej rodine.

A my sme spoznali a verili, že Boh nás miluje. Boh je láska. Kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom.
(1. Jána 4:16).

Zdieľajte So Svojimi Priateľmi: