Zistite Svoj Počet Anjela

10 veršov z Biblie, ktoré nás povzbudzujú v zložitých dobách

10 veršov z Biblie, ktoré nás povzbudzujú v ťažkých časoch

Počas celého života sa stretávame s výzvami, ktoré sa môžu zdať veľmi ťažké prekonať. Finančné problémy, smrť niekoho, koho milujeme, choroby ... za tie roky čelíme mnohým ťažkostiam. Aké pekné je vedieť, že Boh nás sprevádza a vždy nám pomáha!

V Biblii nájdeme slová povzbudenia a povzbudenia, ktoré nás v týchto situáciách potešujú. Prostredníctvom nich dostávame pohodlie, ktoré potrebujeme pre správny okamih. Sú to slová, ktoré nám pomáhajú pokračovať v dôvere v Toho, ktorý pre lásku k nám poslal svojho milovaného Syna, aby zomrel na kríži. Pozrime sa na niektoré z týchto veršov.

19. augusta zverokruh

1. Boh je s nami

Nesmieme sa báť ani trápiť, pretože máme prítomnosť nášho Boha. Nenecháva nás samých a je väčší a mocnejší ako akýkoľvek problém. Musíme si strážiť myseľ, sústrediť sa na veľkosť a moc Božiu a na to, aby nás jeho víťazná ruka vždy podporovala.2. Boh je dobrý

Nemali by sme pochybovať o dobrote nášho Boha, ale naďalej by sme mali dôverovať v jeho lásku a starostlivosť. Aj keď Boh pripúšťa situácie, ktoré sa nám nepáčia, môžeme sa uchýliť k nemu a k jeho ochrane. Sľúbil, že bude s nami každý deň až do konca sveta (Matúš 28:20). Odpočívajme v jeho sľuboch a v jeho hojnej láskavosti pre všetkých, ktorí mu dôverujú.3. Boh nám dáva svoj pokoj

Pokoj, ktorý nám Boh dáva, pokrýva oveľa viac ako pokoj, ako ho chápeme. Za normálnych okolností, ak hovoríme o mieri, máme na mysli absenciu vojen alebo konfliktov. Ale koncept šalom , mier, ktorý Biblia spomína, je oveľa viac než to. Znamená to totalitu, blahobyt, bezpečnosť a zasahuje do všetkých oblastí nášho života.Keď sme uprostred problémov a ťažkostí, môže nás to trápiť a pocity nás premôžu tak, že zabudneme na Božie zasľúbenia. Naučme sa odpočívať v jeho zasľúbeniach, odpočívajme v náručí pokoja a lásky nášho Spasiteľa Ježiša Krista.4. Boh nás pripravuje na víťazstvo

Boh nás napĺňa svojím Duchom Svätým a umožňuje nám čeliť životným situáciám. Nemali by sme byť hanbliví, ale odvážni, chopiť sa nástrojov, ktoré nám dáva, a používať ich. Môžeme byť dôrazní a pevní, podniknúť kroky, ktoré oslavujú Boha a ukážeme, že sme plní jeho sily a jeho lásky.Uprostred ťažkostí musíme používať sebakontrolu, ktorú nám dáva Boh. Emócie by nemali vládnuť a mali by sa riadiť našimi činmi. Môžeme si zachovať pokoj a vyrovnanosť, pretože dôverujeme nášmu Otcovi a on nás nikdy nesklame.

5. Boh nás počúva a koná

Sú chvíle, keď zabudneme uprostred našich ťažkostí volať k Bohu. Nechávame sa zaslepiť hrozbami, ktoré nás obklopujú, a veľkosťou problémov. Kedykoľvek však voláme k Bohu, počúva nás a koná. Možno nás to okamžite nezbaví choroby alebo bitky, ktorá nás prenasleduje, ale poskytuje nám potrebný mier a dáva nám nový pohľad. Pripomína nám, že náš život je v jeho rukách a v ňom máme spásu.6. februára znamenie zverokruhu

6. Boh je veľký a mocný

Akokoľvek sú naše okolnosti veľké a ťažké, môžeme si byť istí, že Boh je oveľa väčší a mocnejší. Je tvorcom vesmíru, stvoril nás, vie o všetkom, čo sa deje. Zameraním sa na jeho veľkosť nedovolíme, aby nás okolnosti premohli, a posilní sa naša dôvera v neho, v jeho lásku a starostlivosť.7. Jeho slovo nám dáva životBožie slovo je živé a obnovuje nás. Je dôležité vyživovať nášho ducha aj uprostred bolestivých situácií. V Biblii vidíme veľa Božích mužov a žien, ktorí prešli ťažkými obdobiami, ale pevne stáli a verili v vzácne sľuby nášho Pána. Vidíme, že Božia vernosť sa odráža v ich životoch, ako reagoval za každých okolností, a naša viera rastie.

8. V mene Boha je sila

Ak jedinou modlitbou, ktorú môžeš urobiť uprostred svojich okolností, je opakovať meno Božie alebo meno Ježiš, táto modlitba stačí. V jeho mene nachádzame útočisko a spásu. Počuje žiadosti, ktoré vychádzajú z hĺbky nášho bytia, a posiela svojho Ducha Svätého, aby nás potešil a povzbudil.

9. Ježiš už vyhral

Ježišova smrť na kríži a jeho zmŕtvychvstanie zaručujú, že víťazstvo už bolo dosiahnuté. Neexistuje žiadne také utrpenie, ktoré by Ježiš nemohol prekonať. V skutočnosti ju zbil. Uprostred našich problémov a trápení si môžeme pamätať, že Ježiš už pre nás získal večný život a nikto nám ho nemôže vziať.10. Boh k nám hovorí

Boh nám radí vo dne v noci. Ak budeme pozorní a umlčíme hlasy pochybností alebo zúfalstva, budeme môcť počuť ich jemný a láskavý hlas, ktorý nám ukazuje, čo by sme mali robiť. Musíme si dať čas na vyjadrenie toho, čo pred ním cítime, a požiadať ho o smer. Bude nás viesť a nič nás nenechá padnúť.

Zdieľajte So Svojimi Priateľmi: