Zistite Svoj Počet Anjela

10 veršov viery s požehnaním pre tých, ktorí veria v Bibliu

10 veršov viery s požehnaním pre tých, ktorí veria v bibliu

Veľa sa hovorí o dôležitosti viery, pretože prvým krokom k životu s Ježišom je viera v neho ako v Boha a Spasiteľa. Ale viera nie je iba jediným okamihom, ale je súčasťou nášho každodenného života. Naše činy a rozhodnutia ukazujú, v čo alebo v koho sme verili.

Keď prijímame Ježiša ako Pána svojho života, nedostávame iba istotu, že s ním budeme navždy. V Biblii nájdeme veľa sľubov, ktoré nás inšpirujú pri každodennej chôdzi. Pozrime sa na niektoré požehnania, ktoré dostávame v dôsledku našej viery.

1. Odpustenie a život

Náš život odráža radosť z odpustenia, pretože Boh sa ho vo svojom nekonečnom milosrdenstve rozhodol udeliť. Ježiš na neho nasadil náš hriech, aby sa naplnil zákon, ktorý vyžadoval obetu za ich vyjednanie. Boli sme zmierení s Bohom a teraz vďaka jeho obete a láske žijeme nový život v Kristovi a v rámci jeho zámerov.

2. Kristus v nás

Vidíme všetko inak, pretože Kristus žije v našich srdciach a dáva nám nový pohľad. Hľadáme pocit Krista, jeho vôľu a smerovanie v každej situácii a umožňujeme mu, aby transformoval naše myslenie. Našou veľkou túžbou je, aby sa v nás prejavila jeho láska a jeho prítomnosť.21. augusta znamenie

3. Iná vízia

Úzkosť a strach uprostred okolností nie sú našou normou ako Božích detí, pretože v neho plne dôverujeme. Učíme sa žiť zameraný na ich veľkosť a moc, nie na veľkosť našich problémov. Nezáleží na tom, či sa ocitneme uprostred veľmi zložitých situácií a obrovských prekážok, zostaneme pevní a dôverujeme tvorcovi vesmíru, nášmu Pánovi a Spasiteľovi.

4. PrijatieVierou sme navždy milované Božie deti, nikto to nemôže zmeniť. Je to milujúci Otec, ktorý sa stará o svoje deti a vie, čo je pre ne najlepšie. Keď sa Boh na nás pozrie, vidí v nás vykupiteľské dielo Ježiša, ako sa viac transformujeme na jeho obraz, pretože čím viac rastieme v našej chôdzi s Bohom, tým viac odrážame Krista a jeho charakter.5. Víťazstvo

Svet a hriešne túžby už nad nami nemajú moc. Môžeme zažiť víťazstvo proti pokušeniam, ktoré nám svet ponúka, pretože Duch Svätý nám pomáha prekonávať aj uprostred našich slabostí. Našou najväčšou túžbou je byť potešený Bohu a žiť život, ktorý Ho vo všetkom oslavuje.anjel číslo 544

6. Večný život

Aká veľká je láska nášho Boha! Bol ochotný poslať svojho Syna, aby zomrel na kríži, aby sme všetci, ktorí v neho veríme v Spasiteľa, mohli mať večný život. Naša viera v Ježiša nám dáva istotu večnosti s Bohom. Nie je nič a nikto, kto by nás mohol oddeliť od svojej lásky alebo od večného života, ktorý nám dáva. Víťazstvo nad smrťou je už naše prostredníctvom Ježiša. Nežijeme v strachu, ale v nádeji, že vieme, že s ním budeme večne.

7. Zodpovedané modlitby

Naša viera v Ježiša robí naše modlitby oveľa viac ako len slovami. Skrze vieru sú naše modlitby pomazané a mocné. Modlíme sa s istotou, že nás Otec počúva a že Duch Svätý bude pracovať s mocou uprostred situácie a v súlade s jeho vôľou.8. ZdravieViera prináša fyzické a duchovné uzdravenie. Žiadna situácia ani požiadavka nie sú príliš veľké, keď poznáme veľkosť a moc nášho Boha a veľkú lásku, ktorú má k svojim deťom. S absolútnou istotou mu predkladáme svoje choroby a problémy a vidíme ho konať.9. Mier s Bohom

V našich srdciach je miesto, ktoré môže naplniť iba Boh, a keď sa rozhodneme, že mu dovolíme vstúpiť do našich životov a byť našim Pánom, naplní nás jeho neporovnateľný pokoj. Pokoj, ktorý nám dáva, nás pokrýva a udržuje aj uprostred veľmi zložitých situácií. Je to pokoj vedomia, že nech sa stane čokoľvek, sme jeho a on nás nikdy neopustí.

9. december zverokruh

10. Cena na konci

Boh sľubuje korunu spravodlivosti tým, ktorí zostávajú verní, dôverujú mu a čakajú s túžbou po Jeho príchode. Budeme naďalej verne slúžiť nášmu Pánovi. Nikdy nás neopustí ani nesklame. Nedovoľte, aby vás životné problémy odvrátili od Božích zasľúbení a jeho veľkej lásky k vám. Buďte verní v bitke a pamätajte na hlavnú cenu na konci cesty.

Zdieľajte So Svojimi Priateľmi: